[{"id":"1109","pagetitle":" \u0421\u043c\u043e\u0442\u0440\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0433\u0438\u043d\u0435\u043a\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0441\u0442\u043e\u043b Capre EG","url":"https:\/\/ro-med.ru\/\/catalog\/gynecology\/ginekologicheskoe-kreslo\/smotrovoj-ginekologicheskij-stol-capre-eg"},{"id":"1113","pagetitle":" \u0421\u043c\u043e\u0442\u0440\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0441\u0442\u043e\u043b 4040X","url":"https:\/\/ro-med.ru\/\/catalog\/medical-furniture\/smotrovoi-stol\/smotrovoj-stol-4040x"},{"id":"971","pagetitle":"BTL-4000 PREMIUM G","url":"https:\/\/ro-med.ru\/\/catalog\/physiotherapy\/ginekologicheskie-kombajny\/btl-4000-premium-g"},{"id":"917","pagetitle":"Dermalight 80","url":"https:\/\/ro-med.ru\/\/catalog\/dermatology\/antipsor\/dermalight-80"},{"id":"895","pagetitle":"DUOLITH SD1 Ultra ","url":"https:\/\/ro-med.ru\/\/catalog\/physiotherapy\/apparat_uvt\/duolit-sd1-dlya-ortopedii-i-urologii"},{"id":"966","pagetitle":"HC-2000","url":"https:\/\/ro-med.ru\/\/catalog\/proctology\/gidrokolonoskopiya\/hc-2000"},{"id":"196","pagetitle":"KaWe EUROLIGHT\u00ae D30 \u041b\u042d\u0414 3,5 \u0412","url":"https:\/\/ro-med.ru\/\/catalog\/dermatology\/dermatoskop-opticheskij\/kawe-eurolight-d30-led-3-5-v"},{"id":"859","pagetitle":"KENTAMED ESU-dento ","url":"https:\/\/ro-med.ru\/\/catalog\/surgery\/apparaty-ehvch\/kentamed-esu-dento"},{"id":"816","pagetitle":"KENTAMED RF-B 4 MHz","url":"https:\/\/ro-med.ru\/\/catalog\/surgery\/apparaty-ehvch\/kentamed-rf-b-4-mhz"},{"id":"815","pagetitle":"KENTAMED RF100 4 MHz","url":"https:\/\/ro-med.ru\/\/catalog\/surgery\/apparaty-ehvch\/kentamed-rf100-4-mhz"},{"id":"543","pagetitle":"LED-\u043e\u0441\u0432\u0435\u0442\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c \u0434\u043b\u044f \u043e\u0434\u043d\u043e\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u043f\u0440\u043e\u043a\u0442\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0437\u0435\u0440\u043a\u0430\u043b\u0430","url":"https:\/\/ro-med.ru\/\/catalog\/proctology\/anoskopy\/odnorazovye\/led-osvetitel-dlya-odnorazovogo-proktologicheskogo-zerkala"},{"id":"548","pagetitle":"LED-\u043e\u0441\u0432\u0435\u0442\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c \u044d\u043d\u0434\u043e\u0441\u043a\u043e\u043f\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439","url":"https:\/\/ro-med.ru\/\/catalog\/urology\/osvetitel-endoskopicheskij\/led-osvetitel-dlya-odnorazovogo-proktologicheskogo-zerkala1"},{"id":"903","pagetitle":"PRIMERA ST360 - \u041d\u041e\u0412\u0418\u041d\u041a\u0410!","url":"https:\/\/ro-med.ru\/\/catalog\/others\/storz-ag\/primera-st360-novinka"},{"id":"1571","pagetitle":"Stratafix Spiral PDO 0, \u0434\u0432\u0443\u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b.14+14\u0441\u043c, \u0444\u0438\u043e\u043b\u0435\u0442\u043e\u0432\u044b\u0439","url":"https:\/\/ro-med.ru\/\/catalog\/expendable-materials\/shovnyj-material\/stratafix-spiral-pdo-shovnyj-material-ethicon\/stratafix-spiral-pdo-0-dvunapravl.1414sm-fioletovyj"},{"id":"1572","pagetitle":"Stratafix Spiral PDO 0, \u0434\u0432\u0443\u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b.24+24\u0441\u043c, \u0444\u0438\u043e\u043b\u0435\u0442\u043e\u0432\u044b\u0439","url":"https:\/\/ro-med.ru\/\/catalog\/expendable-materials\/shovnyj-material\/stratafix-spiral-pdo-shovnyj-material-ethicon\/stratafix-spiral-pdo-0-dvunapravl.2424sm-fioletovyj"},{"id":"1573","pagetitle":"Stratafix Spiral PDO 1, \u0434\u0432\u0443\u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b.14+14\u0441\u043c, \u0444\u0438\u043e\u043b\u0435\u0442\u043e\u0432\u044b\u0439","url":"https:\/\/ro-med.ru\/\/catalog\/expendable-materials\/shovnyj-material\/stratafix-spiral-pdo-shovnyj-material-ethicon\/stratafix-spiral-pdo-1-dvunapravl.1414sm-fioletovyj"},{"id":"1574","pagetitle":"Stratafix Spiral PDO 1, \u0434\u0432\u0443\u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b.24+24\u0441\u043c, \u0444\u0438\u043e\u043b\u0435\u0442\u043e\u0432\u044b\u0439","url":"https:\/\/ro-med.ru\/\/catalog\/expendable-materials\/shovnyj-material\/stratafix-spiral-pdo-shovnyj-material-ethicon\/stratafix-spiral-pdo-1-dvunapravl.2424sm-fioletovyj"},{"id":"1575","pagetitle":"Stratafix Spiral PDO 1, \u0434\u0432\u0443\u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b.30+30\u0441\u043c, \u0444\u0438\u043e\u043b\u0435\u0442\u043e\u0432\u044b\u0439","url":"https:\/\/ro-med.ru\/\/catalog\/expendable-materials\/shovnyj-material\/stratafix-spiral-pdo-shovnyj-material-ethicon\/stratafix-spiral-pdo-1-dvunapravl.3030sm-fioletovyj"},{"id":"1576","pagetitle":"Stratafix Spiral PDO 1, \u0434\u0432\u0443\u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b.36+36\u0441\u043c, \u0444\u0438\u043e\u043b\u0435\u0442\u043e\u0432\u044b\u0439","url":"https:\/\/ro-med.ru\/\/catalog\/expendable-materials\/shovnyj-material\/stratafix-spiral-pdo-shovnyj-material-ethicon\/stratafix-spiral-pdo-1-dvunapravl.3636sm-fioletovyj"},{"id":"1577","pagetitle":"Stratafix Spiral PDO 2\/0, \u0434\u0432\u0443\u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b.10+10\u0441\u043c, \u0444\u0438\u043e\u043b\u0435\u0442\u043e\u0432\u044b\u0439","url":"https:\/\/ro-med.ru\/\/catalog\/expendable-materials\/shovnyj-material\/stratafix-spiral-pdo-shovnyj-material-ethicon\/stratafix-spiral-pdo-20-dvunapravl.1010sm-fioletovyj"},{"id":"1578","pagetitle":"Stratafix Spiral PDO 2\/0, \u0434\u0432\u0443\u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b.14+14\u0441\u043c, \u0444\u0438\u043e\u043b\u0435\u0442\u043e\u0432\u044b\u0439","url":"https:\/\/ro-med.ru\/\/catalog\/expendable-materials\/shovnyj-material\/stratafix-spiral-pdo-shovnyj-material-ethicon\/stratafix-spiral-pdo-20-dvunapravl.1414sm-fioletovyj"},{"id":"1579","pagetitle":"Stratafix Spiral PDO 2\/0, \u0434\u0432\u0443\u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b.24+24\u0441\u043c, \u0444\u0438\u043e\u043b\u0435\u0442\u043e\u0432\u044b\u0439","url":"https:\/\/ro-med.ru\/\/catalog\/expendable-materials\/shovnyj-material\/stratafix-spiral-pdo-shovnyj-material-ethicon\/stratafix-spiral-pdo-20-dvunapravl.2424sm-fioletovyj"},{"id":"1580","pagetitle":"Stratafix Spiral PDO 2\/0, \u0434\u0432\u0443\u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b.7+7\u0441\u043c, \u0444\u0438\u043e\u043b\u0435\u0442\u043e\u0432\u044b\u0439","url":"https:\/\/ro-med.ru\/\/catalog\/expendable-materials\/shovnyj-material\/stratafix-spiral-pdo-shovnyj-material-ethicon\/stratafix-spiral-pdo-20-dvunapravl.77sm-fioletovyj"},{"id":"1581","pagetitle":"Stratafix Spiral PDO 2\/0, \u043e\u0434\u043d\u043e\u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b.20\u0441\u043c, \u0444\u0438\u043e\u043b\u0435\u0442\u043e\u0432\u044b\u0439","url":"https:\/\/ro-med.ru\/\/catalog\/expendable-materials\/shovnyj-material\/stratafix-spiral-pdo-shovnyj-material-ethicon\/stratafix-spiral-pdo-20-odnonapravl.20sm-fioletovyj"},{"id":"1582","pagetitle":"Stratafix Spiral PDO 2\/0, \u043e\u0434\u043d\u043e\u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b.30\u0441\u043c, \u0444\u0438\u043e\u043b\u0435\u0442\u043e\u0432\u044b\u0439","url":"https:\/\/ro-med.ru\/\/catalog\/expendable-materials\/shovnyj-material\/stratafix-spiral-pdo-shovnyj-material-ethicon\/stratafix-spiral-pdo-20-odnonapravl.30sm-fioletovyj"},{"id":"1583","pagetitle":"Stratafix Spiral PDO 3\/0, \u0434\u0432\u0443\u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b.14+14\u0441\u043c, \u0444\u0438\u043e\u043b\u0435\u0442\u043e\u0432\u044b\u0439","url":"https:\/\/ro-med.ru\/\/catalog\/expendable-materials\/shovnyj-material\/stratafix-spiral-pdo-shovnyj-material-ethicon\/stratafix-spiral-pdo-30-dvunapravl.1414sm-fioletovyj"},{"id":"1584","pagetitle":"Stratafix Spiral PDO 3\/0, \u043e\u0434\u043d\u043e\u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b.45\u0441\u043c, \u0444\u0438\u043e\u043b\u0435\u0442\u043e\u0432\u044b\u0439","url":"https:\/\/ro-med.ru\/\/catalog\/expendable-materials\/shovnyj-material\/stratafix-spiral-pdo-shovnyj-material-ethicon\/stratafix-spiral-pdo-30-odnonapravl.45sm-fioletovyj"},{"id":"1585","pagetitle":"Stratafix Spiral PDO 4\/0, \u0434\u0432\u0443\u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b.14+14\u0441\u043c, \u0444\u0438\u043e\u043b\u0435\u0442\u043e\u0432\u044b\u0439","url":"https:\/\/ro-med.ru\/\/catalog\/expendable-materials\/shovnyj-material\/stratafix-spiral-pdo-shovnyj-material-ethicon\/stratafix-spiral-pdo-40-dvunapravl.1414sm-fioletovyj"},{"id":"1586","pagetitle":"Stratafix Spiral PDO 4\/0, \u0434\u0432\u0443\u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b.24+24\u0441\u043c, \u0444\u0438\u043e\u043b\u0435\u0442\u043e\u0432\u044b\u0439","url":"https:\/\/ro-med.ru\/\/catalog\/expendable-materials\/shovnyj-material\/stratafix-spiral-pdo-shovnyj-material-ethicon\/stratafix-spiral-pdo-40-dvunapravl.2424sm-fioletovyj"},{"id":"1587","pagetitle":"Stratafix Spiral PDO 4\/0, \u0434\u0432\u0443\u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b.7+7\u0441\u043c, \u0444\u0438\u043e\u043b\u0435\u0442\u043e\u0432\u044b\u0439","url":"https:\/\/ro-med.ru\/\/catalog\/expendable-materials\/shovnyj-material\/stratafix-spiral-pdo-shovnyj-material-ethicon\/stratafix-spiral-pdo-40-dvunapravl.77sm-fioletovyj"},{"id":"1588","pagetitle":"Stratafix Spiral PDO 5\/0, \u0434\u0432\u0443\u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b.7+7\u0441\u043c, \u0444\u0438\u043e\u043b\u0435\u0442\u043e\u0432\u044b\u0439","url":"https:\/\/ro-med.ru\/\/catalog\/expendable-materials\/shovnyj-material\/stratafix-spiral-pdo-shovnyj-material-ethicon\/stratafix-spiral-pdo-50-dvunapravl.77sm-fioletovyj"},{"id":"1590","pagetitle":"Stratafix Spiral PGA-PCL 0, \u043e\u0434\u043d\u043e\u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b.45\u0441\u043c, \u043d\/\u043e\u043a\u0440.","url":"https:\/\/ro-med.ru\/\/catalog\/expendable-materials\/shovnyj-material\/stratafix-spiral-pga-pcl-ethicon\/stratafix-spiral-pga-pcl-0-odnonapravl.45sm-nokr"},{"id":"1591","pagetitle":"Stratafix Spiral PGA-PCL 2\/0, \u0434\u0432\u0443\u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b.14+14\u0441\u043c, \u043d\/\u043e\u043a\u0440.","url":"https:\/\/ro-med.ru\/\/catalog\/expendable-materials\/shovnyj-material\/stratafix-spiral-pga-pcl-ethicon\/stratafix-spiral-pga-pcl-20-dvunapravl.1414sm-nokr"},{"id":"1592","pagetitle":"Stratafix Spiral PGA-PCL 2\/0, \u0434\u0432\u0443\u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b.36+36\u0441\u043c, \u043d\/\u043e\u043a\u0440.","url":"https:\/\/ro-med.ru\/\/catalog\/expendable-materials\/shovnyj-material\/stratafix-spiral-pga-pcl-ethicon\/stratafix-spiral-pga-pcl-20-dvunapravl.3636sm-nokr"},{"id":"1593","pagetitle":"Stratafix Spiral PGA-PCL 2\/0, \u043e\u0434\u043d\u043e\u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b.20\u0441\u043c, \u043d\/\u043e\u043a\u0440.","url":"https:\/\/ro-med.ru\/\/catalog\/expendable-materials\/shovnyj-material\/stratafix-spiral-pga-pcl-ethicon\/stratafix-spiral-pga-pcl-20-odnonapravl.20sm-nokr"},{"id":"1594","pagetitle":"Stratafix Spiral PGA-PCL 2\/0, \u043e\u0434\u043d\u043e\u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b.45\u0441\u043c, \u043d\/\u043e\u043a\u0440.","url":"https:\/\/ro-med.ru\/\/catalog\/expendable-materials\/shovnyj-material\/stratafix-spiral-pga-pcl-ethicon\/stratafix-spiral-pga-pcl-20-odnonapravl.45sm-nokr"},{"id":"1595","pagetitle":"Stratafix Spiral PGA-PCL 2\/0, \u043e\u0434\u043d\u043e\u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b.60\u0441\u043c, \u043d\/\u043e\u043a\u0440.","url":"https:\/\/ro-med.ru\/\/catalog\/expendable-materials\/shovnyj-material\/stratafix-spiral-pga-pcl-ethicon\/stratafix-spiral-pga-pcl-20-odnonapravl.60sm-nokr"},{"id":"1596","pagetitle":"Stratafix Spiral PGA-PCL 3\/0, \u0434\u0432\u0443\u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b.14+14\u0441\u043c, \u043d\/\u043e\u043a\u0440.","url":"https:\/\/ro-med.ru\/\/catalog\/expendable-materials\/shovnyj-material\/stratafix-spiral-pga-pcl-ethicon\/stratafix-spiral-pga-pcl-30-dvunapravl.1414sm-nokr"},{"id":"1597","pagetitle":"Stratafix Spiral PGA-PCL 3\/0, \u0434\u0432\u0443\u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b.16+16\u0441\u043c, \u043d\/\u043e\u043a\u0440.","url":"https:\/\/ro-med.ru\/\/catalog\/expendable-materials\/shovnyj-material\/stratafix-spiral-pga-pcl-ethicon\/stratafix-spiral-pga-pcl-30-dvunapravl.1616sm-nokr"},{"id":"1598","pagetitle":"Stratafix Spiral PGA-PCL 3\/0, \u0434\u0432\u0443\u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b.30+30\u0441\u043c, \u043d\/\u043e\u043a\u0440.","url":"https:\/\/ro-med.ru\/\/catalog\/expendable-materials\/shovnyj-material\/stratafix-spiral-pga-pcl-ethicon\/stratafix-spiral-pga-pcl-30-dvunapravl.3030sm-nokr"},{"id":"1599","pagetitle":"Stratafix Spiral PGA-PCL 3\/0, \u0434\u0432\u0443\u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b.7+7\u0441\u043c, \u043d\/\u043e\u043a\u0440.","url":"https:\/\/ro-med.ru\/\/catalog\/expendable-materials\/shovnyj-material\/stratafix-spiral-pga-pcl-ethicon\/stratafix-spiral-pga-pcl-30-dvunapravl.77sm-nokr"},{"id":"1600","pagetitle":"Stratafix Spiral PGA-PCL 3\/0, \u043e\u0434\u043d\u043e\u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b.20\u0441\u043c, \u043d\/\u043e\u043a\u0440.","url":"https:\/\/ro-med.ru\/\/catalog\/expendable-materials\/shovnyj-material\/stratafix-spiral-pga-pcl-ethicon\/stratafix-spiral-pga-pcl-30-odnonapravl.20sm-nokr"},{"id":"1601","pagetitle":"Stratafix Spiral PGA-PCL 3\/0, \u043e\u0434\u043d\u043e\u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b.30\u0441\u043c, \u043d\/\u043e\u043a\u0440.","url":"https:\/\/ro-med.ru\/\/catalog\/expendable-materials\/shovnyj-material\/stratafix-spiral-pga-pcl-ethicon\/stratafix-spiral-pga-pcl-30-odnonapravl.30sm-nokr"},{"id":"1602","pagetitle":"Stratafix Spiral PGA-PCL 3\/0, \u043e\u0434\u043d\u043e\u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b.45\u0441\u043c, \u043d\/\u043e\u043a\u0440.","url":"https:\/\/ro-med.ru\/\/catalog\/expendable-materials\/shovnyj-material\/stratafix-spiral-pga-pcl-ethicon\/stratafix-spiral-pga-pcl-30-odnonapravl.45sm-nokr"},{"id":"1603","pagetitle":"Stratafix Spiral PGA-PCL 3\/0, \u043e\u0434\u043d\u043e\u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b.60\u0441\u043c, \u043d\/\u043e\u043a\u0440.","url":"https:\/\/ro-med.ru\/\/catalog\/expendable-materials\/shovnyj-material\/stratafix-spiral-pga-pcl-ethicon\/stratafix-spiral-pga-pcl-30-odnonapravl.60sm-nokr"},{"id":"1605","pagetitle":"Stratafix Spiral PGA-PCL 4\/0, \u0434\u0432\u0443\u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b.14+14\u0441\u043c, \u043d\/\u043e\u043a\u0440.","url":"https:\/\/ro-med.ru\/\/catalog\/expendable-materials\/shovnyj-material\/stratafix-spiral-pga-pcl-ethicon\/stratafix-spiral-pga-pcl-40-dvunapravl.1414sm-nokr"},{"id":"1606","pagetitle":"Stratafix Spiral PGA-PCL 4\/0, \u0434\u0432\u0443\u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b.16+16\u0441\u043c, \u043d\/\u043e\u043a\u0440.","url":"https:\/\/ro-med.ru\/\/catalog\/expendable-materials\/shovnyj-material\/stratafix-spiral-pga-pcl-ethicon\/stratafix-spiral-pga-pcl-40-dvunapravl.1616sm-nokr"},{"id":"1607","pagetitle":"Stratafix Spiral PGA-PCL 4\/0, \u0434\u0432\u0443\u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b.30+30\u0441\u043c, \u043d\/\u043e\u043a\u0440.","url":"https:\/\/ro-med.ru\/\/catalog\/expendable-materials\/shovnyj-material\/stratafix-spiral-pga-pcl-ethicon\/stratafix-spiral-pga-pcl-40-dvunapravl.3030sm-nokr"},{"id":"1608","pagetitle":"Stratafix Spiral PGA-PCL 4\/0, \u0434\u0432\u0443\u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b.7+7\u0441\u043c, \u043d\/\u043e\u043a\u0440.","url":"https:\/\/ro-med.ru\/\/catalog\/expendable-materials\/shovnyj-material\/stratafix-spiral-pga-pcl-ethicon\/stratafix-spiral-pga-pcl-40-dvunapravl.77sm-nokr"},{"id":"1609","pagetitle":"Stratafix Spiral PGA-PCL 4\/0, \u043e\u0434\u043d\u043e\u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b.20\u0441\u043c, \u043d\/\u043e\u043a\u0440.","url":"https:\/\/ro-med.ru\/\/catalog\/expendable-materials\/shovnyj-material\/stratafix-spiral-pga-pcl-ethicon\/stratafix-spiral-pga-pcl-40-odnonapravl.20sm-nokr"}]